Trainingen

Akte2 verzorgt trainingen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Trainingen die zijn gericht op het werken aan de eigen skills, maar ook trainingen die inspiratie geven voor kunst en cultuuractiviteiten binnen en buiten het onderwijs.

 

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit geeft Akte2 de kans in samenwerking met de scholen en aanbieders van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel in de komende jaren belangrijke speerpunten die we samen bedacht hebben voor de verschillende cultuurnetwerken in onze regio uit te werken en uit te voeren en een grote kwaliteitsslag maken! Cultuureducatie met Kwaliteit noemen we in Friesland Kultueredukaasje mei Kwaliteit, of in het kort KEK!
 
In onze regio hebben we gekozen voor drie speerpunten:
1. het ontwikkelen voor een reflectie-instrument /digitaal portfolio
2. het ontwikkelen van leerlijnen muziek, beeldend en erfgoed
3. het ondersteunen van de ontwikkeling van cultuurscholen
 

Klik hier voor meer informatie.