Primair onderwijs

Akte2 bereikt jaarlijks ongeveer 12.000 kinderen in het primair onderwijs met regionaal cultuuraanbod, ontwikkeld door de lokale kunstaanbieders en bijeengebracht in een cultuurmenu op maat voor onze gemeenten. Het eigen aanbod van de kunstenaars van het Kunstencentrum Atrium en Ritmyk wordt opgenomen in de cultuurmenu's als de docenten in de regio wonen of als het aanbod dat ze bieden een belangrijke aanvulling is voor het cultuurmenu.

 

 

Akte2 is projectleider voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de scholen en aanbieders in regio 1: de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Franekeradeel en Harlingen: 120 scholen, 1200 leerkrachten, 12.000 leerlingen. Binnen de regeling ontwikkelen aanbieders en scholen samen onder regie van Akte2 programma's muziek, beeldend en erfgoed voor in de klas, ondersteunt Akte2 scholen in de ontwikkeling tot cultuurscholen en werken aanbieders en scholen samen aan een reflectie-instrument + portfolio voor leerlingen: Mijn Loep.

 

We zien het als onze taak de cultuurnetwerken te professionalieren door persoonlijk contact en feedback naar de aanbieders en leerkrachten met naast persoonlijk contact gerichte cursussen als de ICC-cursus voor leerkrachten PO ( Cursus Interne Cultuur Coordinator), de ICC-plus - cursus voor leerkrachten en de CAS ( Culturele Aaanbieder op School) voor aanbieders. Ook biedt Akte2 de leerkrachten bijscholingen eigen vaardigheden: Wy Spylje, Wy Sjonge, Wy Dûnsje, Speure nei Spoaren en de Tekenskoalle.

 

We organiseren kunstontmoetingen en verdiepingslessen voor leerlingen en leerkrachten.

 

We bieden eenmalige of structurele ondersteuning bij beleid en visie, productontwikkeling en activiteiten in de klas.

 


Cultuurnetwerken site


Naast het cultuurmenu werken we ook voor de basisscholen met uiteenlopende projecten variërend van 1 uur tot meerdere weken. met daarin workshops voor muziek, theater, dans en beeldend ter aanvulling van het lesprogramma van de school.

Ons doel is alle kinderen uit het primair onderwijs de mogelijkheid te bieden kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed.


Uurcultuur

Klik hier voor de informatie over de voorstellingen van Uurcultuur.
 

200