Onderwijs

Akte2: van alle (onderwijs) markten thuis

Akte2 werkt in het onderwijs voor de leerkrachten en de leerlingen en we bereiken jaarlijks ongeveer 12.000 kinderen in het primair onderwijs, en 3000 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

We beheren de regionale cultuurnetwerken in ons werkgebied in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, resulterend in jaarlijkse brochures op maat, Kunst en Cultuurdagen of kunstprojecten. 

 

Akte2 is projectleider voor de KEK! ( Kultueredukaasje mei Kwaliteit) voor de scholen en aanbieders in regio 1: de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Franekeradeel en Harlingen: 120 scholen, 1200 leerkrachten, 12.000 leerlingen. Binnen de regeling zijn er programma's muziek, beeldend en erfgoed voor in de klas ontwikkeld door aanbieders en scholen samen met Akte2. Ook ondersteunt Akte2 scholen in de ontwikkeling tot cultuurscholen en is er door aanbieders en scholen in samenwerking met Akte2  een reflectie-instrument + portfolio voor leerlingen ontwikkeld: Mijn Loep.

 

Cultuurnetwerken site

We zien het als onze taak de cultuurnetwerken te professionalieren door persoonlijk contact en feedback naar de aanbieders en leerkrachten met daarnaast aandacht voor dialoog, cursussen op maat zoals de ICC-cursus voor leerkrachten PO ( Cursus Interne Cultuur Coordinator), de ICC-plus - cursus voor leerkrachten en de CAS ( Culturele Aaanbieder op School) voor aanbieders. Ook biedt Akte2 de leerkrachten bijscholingen eigen vaardigheden: Wy Spylje, Wy Sjonge, Wy Dûnsje, Speure nei Spoaren en de Tekenskoalle.

 

Het beste van twee werelden

Steeds vaker is er de wens om als aanbieders en leerkrachten in dialoog cultuuronderwijs te ontwikkelen. Door samen te experimenteren met nieuwe ideeën en methodieken, te refecteren op de praktijk en elkaar feedback te geven. Akte2 zet daarom in op programma's waarin leerkracht en aanbieder samen optrekken.

 

Op maat

We organiseren kunstontmoetingen en verdiepingslessen voor leerlingen en leerkrachten. We bieden eenmalige of structurele ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid en visie, productontwikkeling en activiteiten in de klas en voor het team.

 

We bieden eenmalige of structurele ondersteuning bij beleid en visie, productontwikkeling en activiteiten in de klas.

 

Een korte greep uit het aanbod in de klas:

  • dansworkshops zoals breakdance, streetdance, jazzdance, urban, hip hop, dansknallers en Funky Kids

  • theaterworkshops zoals theatersport, acteren, theatertechniek, circustechnieken en bodypaint, vertelvoorstellingen en Voorstelling in één dag

  • Taal zoals de Verhalenverteller, filosoferen en Frysk Lab Elements Workshops

  • muziekworkshops zoals Afrikaans trommelen, popmuziek, digitale muziek, popkoor, songwriting en improviseren

  • Beeldende workshops zoals Raku-keramiek, schilderen, keramiek, glasfusing, graffiti, film, street-art, animatie en fotografie

  • Diverse erfgoedprojecten